Info om sorggruppeforløbet for kvinder

Forløbet varer 8 uger

Du mødes med andre kvinder, som lige som du oplever at bære rundt på en sorg der skaber uro i livet. Måske er du blevet fortalt, at det er på tide at give slip, pakke følelserne ned eller erstatte tabet med noget andet.. Men når det ikke virker - hvad så? Det og meget mere hjælper jeg dig med på dette forløb, så du klædes på fra inderst til yderst til at håndtere livet, som det ser ud lige nu.

Mere info omkring sorggruppeforløb

Session 1 - Gruppeforløb

Vi drøfter, hvad det er du committer dig til og hvordan forløbet vil være 

Session 2 - Gruppeforløb

Vi taler om de tab, vi har oplevet hver især

Session 3 - Gruppeforløb

Vi ser på uløste følelser og traumer og hvilken adfærd det kan medføre både bevidst og ubevidst

Session 4 - Gruppeforløb

Vi retter fokus på det du har lært frem til nu og at sætte ord på sorgen

Session 5 - Gruppeforløb

I denne session sætter du ord på det, du har mistet 

Session 6 - Gruppeforløb

Du vil lære, hvilke skridt der er vigtige for dig at tage for at kunne fortsætte fremad i stedet for at falde tilbage i dit gamle mønster

Session 7 - Gruppeforløb

Vi nærmer os afslutningen og ser mere på, hvordan vi kan arbejde med fortiden

Session 8 - Gruppeforløb

Vi afslutter med en af de vigtigste opgaver - som runder dit forløb af og som forløser det du måtte holde tilbage